خانه / مطالب و دانستنی ها / رئیس قوه قضائیه درایران را چه کسی انتخاب می کند؟
چه کسی در جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند؟

رئیس قوه قضائیه درایران را چه کسی انتخاب می کند؟

چه کسی در جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند؟

چه کسی در جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند؟

رئیس قوه قضائیه توسط مقام معظم رهبری انتخاب میشود

قوه قضاييه چيست؟

براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
قوه قضائیه ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.

ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر صادق لاریجانی بر عهده دارد.

وظایف قوه قضائیه چیست؟

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
نظارت بر حسن اجرای قوانین
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

وظایف رئیس قوه قضاییه چیست

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان

 

 

مطلب پیشنهادی

رفتارهای نامناسب در سفر با هواپیما

رفتارهای نامناسب در سفر با هواپیما

این روزها و به لطف خطوط چرند رخیص اهمیت اعتبار که رفتن از سقف ای …