معماری
خانه / سرگرمی / سال خروس چگونه سالی است,مشخصات سال خروس

سال خروس چگونه سالی است,مشخصات سال خروس

سال خروس چگونه سالی است

سال خروس چگونه سالی است

سال خروس چه سالی است

نام هر سال نو جدید ب به رسم ایران باستان به اسم حیوانی نام گذاری می شود و سال ۱۳۹۶ شمسی به سال خروس نامیده شده است.

ویژگی سال خروس

خروس موجودی خیال باف است و خود را تافته جدا بافته می داند و دوست دارد همه از او تعریف و تمجید کنند.خروس به راحتی افکار و عقاید خود را بیان می کند و برای دفاع از گفته های خود تا مرز پرخاشگری و ستیزه جویی می تازد.این طرز فکر و رفتار ناخوشایند خروس اطرافیانش را آزرده می سازد؛ ولی آنان با وقار تمام از این بی ادبی خروس چشم پوشی می کنند

و آن را ناشی از صراحت در بیان و عادات عجیب او می دانند که البته سخت در اشتباهند، بی شک خروس صریح و صادق است و هر چه به فکرش برسد، به زبان می آورد؛ بی آن که نکته ای را از قلم بیندازد. اما باید گفت این صراحت خروس که صفت ذاتی اوست چندان پسندیده نیست و نوعی خودخواهی به حساب می آید؛ چرا که او اهمیتی برای احساسات دیگران قائل نیست و هرگز درک نمی کند که چرا باید برای دیگران ارزش قائل شود.

متولدین ماههای سال خروس

فروردین

خروس مزرعه! تقریباً راحت می توان با او کنار آمد.

اردیبهشت

خروس جنجالی و فتنه جو! او مدام در تکاپوست و هرگز آرام نمی گیرد.

خرداد

خروس نجیب زاده! اغلب پر او کنده می شود.

تیر

خروس پر طاقت! پرنده ای شجاع که جانش را در راه هر چیزی یا هر کسی می بازد.

مرداد

خروس روستایی! هر دو پای او محکم به زمین چسبیده است!

شهریور

خروس خوشمزه! او سیاستمدار و مدبر است و می داند چگونه با دیگران رفتاری دوستانه داشته باشد.

مهر

خروس زیرک! او جالبترین خروس ها و گل سر سبد است.

آبان

خروس اهل گشتن! او متفکر است.

آذر

پرنده ای کمیاب با صفاتی کامل!

دی

خروسی متین و ارزشمند! او دوستی غیر عادی است.

بهمن

خروس بادنما ( دمدمی مزاج )! او از محل استقرارش در بالای برج، برای ساختن قصر در میان ابرها نقشه می کشد.

سال خروس چگونه سالی است

درباره ی jazab98.ir