خانه / مطالب و دانستنی ها / ایا میدانید / سرپرست پیامبر | چه کسی سرپرستی حضرت محمد را به عهده گرفت
سرپرست پیامبر

سرپرست پیامبر | چه کسی سرپرستی حضرت محمد را به عهده گرفت

چه کسی سرپرستی حضرت محمد را به عهده گرفت
نام سرپرست حضرت محمد

سرپرست پیامبر
سرپرست پیامبر چه کسی بود

ابوطالب با عبدالله – پدر رسول خدا صلی الله علیه و آله از طرف پدر و مادر برادر بود و از عموهاي ديگر آن حضرت نسبت به آن حضرت مهربانتر و علاقه مندتر بود.
و شايد به همين سبب نيز بود که عبدالمطلب چه در زمان سلامت و چه در هنگام بيماري و احتضار سفارش آن حضرت را به ابوطالب کرده و بالاخره هم کفالت آن حضرت را پس از مرگ خود به ابوطالب سپرد و در اسدالغابة چند قول در اين باره نقل کرده مانند اين که:
چون هنگام مرگ عبدالمطلب فرارسيد پسرانش را جمع کرده و سفارش رسول خدا را به آن ها کرد، و بدنبال آن زبير و ابوطالب – دو تن از پسران عبدالمطلب – درباره سرپرستی پیامبر زدند و قرعه به نام ابوطالب درآمد،
و قول ديگر آن است که اين انتخاب را خود عبدالمطلب کرد و ابوطالب را براي کفالت آن حضرت انتخاب نمود چون ابوطالب در ميان عموهاي آن حضرت مهربانتر از ديگران نسبت به او بود، و قول سوم آن است که عبدالمطلب در اين باره مستقيما به ابوطالب وصيت کرد و محمد صلی الله علیه و آله را تحت کفالت او قرار داد، و قول چهارم آن است که نخست زبير از آن حضرت کفالت کرد و چون زبير از دنيا رفت کفالت آن حضرت را ابوطالب به عهده گرفت. که البته خود ابن اثير اين قول آخر را از نظر تاريخي غلط دانسته و رد مي کند.
ولي در کتاب هاي تاريخي و سيره هاي ديگري که نوشته شده از اين اقوال اثري نيست و همگي نوشته و روايت کرده اند که: عبدالمطلب هنگام مرگ ابوطالب را کفيل رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داده و به او در اين باره وصيت کرد مانند سيره ابن هشام و تاريخ طبري و تاريخ يعقوبي و مروج الذهب و طبقات ابن سعد

 اسم سرپرست پیامبر

مطلب پیشنهادی

مانتو امسال چی مده سال 1396

مانتو امسال چی مده ۹۶ | مدل مانتو جدید برای عید امسال

 مانتو امسال چی مده برای عید امسال مانتو امسال چی مده ۹۶