خانه / خبرهای جذاب و دست اول / چرب دست,در زبان فارسی چرب دست به چه معناست

چرب دست,در زبان فارسی چرب دست به چه معناست

چرب دست به چه معناست

در زبان فارسی چرب دست به چه معناست

در زیان شیرین فارسی واژه چرپ دست معنی چیره‌دست؛ چابک‌ دست؛ تردست؛ زبردست؛ جلد و چابک؛ کسی که در کار خود زبردست و ماهر باشد:

 سخن را نگارندۀ چرب‌ دست / به نام سکندر چنین نقش بست

درباره ی jazab98.ir

همچنین ببینید

خواننده م خ کیست

خواننده م خ کیست | خواننده متجاوز به عنف کیست

خواننده م خ متجاوز به عنف کیست خواننده م خ کیست