خانه / مطالب و دانستنی ها / ایا میدانید / ایین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟
ایین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟

ایین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟

ایین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟

از کدام کتاب گرفته شده ایین حمله خوانی؟

%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c

ایین حمله خوانی

کتاب حملهٔ حیدری یکی از مشهورترین  سروده‌های مصنوع ادبیات پارسی اثر باذل مشهدی است. وی در سروده های خود به شرح جنگ‌های حضرت محمد و امام علی تا شهادت امام علی پرداخته‌است.

گفته می‌شود که راجی کرمانی ادامه آن و یا کتاب دیگری به همین نام را سروده‌است. به عقیده علی‌اکبر ولایتی برخی دیگر از شعرا نیز در تکمیل حمله حیدری و یا به تقلید از آن اشعاری سروده‌اند.

وی افراد ذیل را از دیگر سرایندگان حمله حیدری می‌داند:

میرزا ابوطالب فندرسکی معروف به ابوطالب اصفهانی از شاعران قرن دوازدهم که در حقیقت ادامه و مکمل کار باذل مشهدی بود.
تکمله حمله حیدری. شاعری به نام نجف با سرودن اشعاری در همین زمینه، دو بخش باذل مشهدی و ابوطالب فندرسکی را بهم وصل کرد و این ۳ بخش یکی شد، ابتدا در هند و سپس ایران به چاپ رسید.

حمله حیدری اثر میرزا آزاد کشمیری متوفی به سال ۱۱۳۴
حمله حیدری اثر صبا در عصر ناصر الدین شاه قاجار، شاعری به نام میرزا آقا مصطفی افتخار العلماءمتخلّص به صبا دنباله اثر باذل را از خلافت علی تا پایان جنگ نهروان ادامه داد.
حمله حیدری اثر مهدی علی خان عاشق هندی شامل غزوات امام علی

تعداد ابیات
شمار ابیات منظومه حمله حیدری در حدود سی هزار بیت است، اما وامق‌ یزدی و رضاقلی خان هدایت، تذکره‌نگاران معاصر راجی، تعداد ابیات آن را حدود بیست هزار بیت دانسته‌اند.

از این تعداد، حدود هفده هزار بیت در چاپ جدید حمله حیدری ذکر شده و بقیه ابیات آن در چاپ سنگی سال ۱۲۷۰ تهران، با عنوان کتاب حمله ملابمونعلی منتشر شده است

ویژگی‌ها
افتخارنامه حیدری نیز همچون اسلاف خود (حمله حیدری باذل مشهدی و راجی کرمانی) به تأثر از شاهنامه فردوسی در بحر متقارب سروده شده و حتی شاعر در آغاز منظومه، از فردوسی استمداد جسته است.
زبان منظومه نیز حماسی است و شاعر کوشش کرده است در حوزه واژگان و ترکیبات از نحوه بیان فردوسی پیروی کند.
در توصیف قهرمانان مذهبی نیز، وی از توصیف‌های حماسی شاهنامه تبعیت کرده است، اما لحن او نشان می‌دهد که جنبه دینی قهرمانان منظومه مذهبی خود را همواره در نظر داشته است.
صهبای آشتیانی نیز براساس آنچه در حمله‌های حیدری پیش از او مرسوم بوده، برای رفع یکنواختی حوادث، در چندین جای منظومه خود ساقی‌نامه‌هایی آورده و دلیل آوردن آنها را «تفریح دماغ و آرایش کتاب» ذکر کرده است.
زبان شعر او برخلاف آثار پیش از خود به سستی نگراییده بلکه استوار و دارای فخامت حماسی است.
زمینه‌های اجتماعی شکواییه‌های او، که در جای‌جای منظومه دیده می‌شود و در آنها از ابنای روزگار شکوه شدهمعلوم نیست، اما او در نهایت از ابنای روزگار به شاه پناه برده و از او استمداد جسته یا به امین السلطان امید بسته است.

ایین حمله خوانی از چه کتابی گرفته شده

مطلب پیشنهادی

کاردستی فرفره | اموزش درست کردن فرفره برای کاردستی

کاردستی فرفره | اموزش درست کردن فرفره برای کاردستی

کاردستی فرفره | اموزش درست کردن فرفره برای کاردستی ساختن کاردستی فرفره