خانه / خبرهای جذاب و دست اول / اطلاع رسانی / اسکان نوروزی فرهنگیان ۱۳۹۶ | سامانه و زمان ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان ۹۶
اسکان نوروزی فرهنگیان 96

اسکان نوروزی فرهنگیان ۱۳۹۶ | سامانه و زمان ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان ۹۶

اسکان نوروزی فرهنگیان ۱۳۹۶ | سامانه و زمان ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان ۹۶

اسکان نوروزی فرهنگیان 96

اسکان نوروزی فرهنگیان ۱۳۹۶

با اغاز سال جدید و هم زمان سفرهای نوروزی در ایام تعطیلات عید شروع می شود.یکی مشکلات مهم برای مسافران فرهنگی اسکان شدن و جای مناسب برای استراحت است.دراین بخش از سایت جذاب ۹۸ می توانید ادرس سامانه و زمان ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان ۱۳۹۶ مشاهده بفرمایید.

زمان ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان ۹۶

جهت ثبت نام و اطلاعات تکمیلی به آدرس سایت eskan.medu.ir مراجعه نمایید. فاصله زمانی پنجم تا هشتم اسفند۹۵ و جلوگیری از تراکنش های ناموفق (رزرو-مالی) عملیات رزرو مدارس جهت نوروز ۹۶ از ساعت ۹ صبح یکشنبه ۹ اسفند لغایت ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۵ اسفند ۹۶ امکان پذیر خواهد بود.

آموزش ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان ۹۶

فیلم آموزشی رزرواسیون یکی از مراکز آموزشی و رفاهی قرار داده شده است که می توانید با مشاهده کوتاه مدت آن با سرعت و دقت بیشتر نسبت به رزرو و پیشبرد رزرواسیون خود اقدام نمائید.دانلود اموزش

 اسکان نوروزی فرهنگیان مشهد

۰۵۱۳۲۲۱۸۹۰۲-۰۵۱۳۲۲۲۰۰۱۰  بلوارشهید کامیاب، حدفاصل میدان راه آهن و چهارراه راه آهن، دبیرستان آزرم مشهد (ثامن ۱)
۰۵۱۳۳۴۴۱۱۱۹-۰۵۱۳۳۴۴۱۱۱۸  خیابان امام رضا(ع)، انتهای امام رضا (ع) ۶۸ ، دبستان خیبر مشهد (ثامن ۲)
۰۵۱۳۸۴۶۲۹۹۱  بزرگراه شهید کلانتری، میدان جهاد، بلوارنامجو ، نبش نامجو ۲ ، آموزشگاه توکلی‌زاده مشهد (ثامن ۳)
۰۵۱۳۶۱۰۹۲۳۰- ۰۵۱۳۶۱۰۹۰۵۴  میدان استقلال، بلوار فرامرز عباسی، بین فرامرز ۳ و ۵ ‌، دبستان شهید حاتمی مشهد (ثامن ۴)
۰۵۱۳۳۶۹۰۵۵۰- ۰۵۱۳۳۶۴۰۶۲۰ بلواروحدت، ضلع شمالی پارک وحدت (ابتدای بلوار ولایت)، آموزشگاه حشمتی(تکتم) مشهد (ثامن ۵)
۰۵۱۳۸۷۸۰۰۰۲ بزرگراه شهید کلانتری، بعد از دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتی، بلوار خاقانی شمالی، روبرو خاقانی ۱۶، دبیرستان شهید هاشمی نژاد۳ مشهد (ثامن ۶)
۰۵۱۳۶۵۷۱۰۰۰ قاسم آباد، بلوار اندیشه، اندیشه۲۷‌ ، دبستان شهید رجایی مشهد (ثامن ۷)
۰۵۱۳۷۶۱۹۹۹۵ بلوارتوس، توس۳ ، چهارراه اول سمت راست، مدرسه نمونه دولتی مطهره مشهد (ثامن ۸)
۰۵۱۳۳۵۲۳۲۱۱ اداره آموزش و پرورش منطقه احمدآباد ملک آباد
۰۵۱۵۷۲۲۱۶۷۵ خیابان ناصرخسرو ، اداره آموزش و پرورش گناباد
۰۵۱۳۴۵۲۷۱۵۵ خیابان دانشگاه، هنرستان شهید فهمیده سرخس
۰۵۱۴۶۱۲۵۳۱۶ خيابان معلم، مهمانسرای معلم چناران
۰۵۱۴۶۲۲۶۰۲۲ خيابان طالقانی، اداره آموزش و پرورش درگز
۰۵۱۴۷۲۳۶۹۶۳ حاشیه بلوار امام رضا(ع)، مرکز رفاهی فرهنگیان قوچان
۰۵۱۴۴۲۴۲۲۱۴ بلوار سربداران، جنب هتل کاملیا، هنرستان محمودیه خیامی سبزوار
۰۵۱۵۵۲۵۰۳۸۱ ابتدای بلوار سیدمرتضی، جنب اداره آموزش و پرورش، مرکز رفاهی فرهنگیان کاشمر
۰۵۱۴۳۳۳۴۱۸۱۰ میدان امام خمینی، خيابان شهید جعفری، اداره آموزش و پرورش نیشابور
۰۵۱۳۴۷۲۴۴۶۳ کلات نادر ، اداره آموزش و پرورش کلات
۰۹۱۵۷۵۹۶۱۸۱ خيابان آیت‌اله مدنی، جنب دانشگاه آزاد، مرکز آموزشی رفاهی شماره ۲ فرهنگیان بجستان
۰۹۳۵۴۵۸۷۸۵۲ بلوار امام حسین(ع)، جنب اداره گاز، آزمایشگاه فارابی تایباد
۰۵۱۴۳۲۲۴۹۳۰ قدمگاه، آموزشگاه شهید بهشتی زبرخان
۰۵۱۳۴۶۲۲۵۸۱ خيابان شهید بهشتی، اداره آموزش و پرورش فریمان
۰۹۳۶۹۰۸۴۱۵۴-۰۵۱۴۲۷۲۳۸۵۳ عشق آباد، اداره آموزش و پرورش میان جلگه میان جلگه
۰۵۱۵۵۴۲۱۴۸۱ بلوار امام رضا(ع)، میدان فرهنگ، اداره آموزش و پرورش بردسکن
۰۵۱۵۴۲۲۲۰۲۱ بلوار فردوسی، اداره آموزش و پرورش خواف
۰۵۱۵۶۲۲۲۳۳۸ بلوار امام رضا(ع)، هنرستان عترت۲ رشتخوار
۰۵۱۴۴۲۲۴۰۲۳ خیابان امام رضا(ع) داورزن
۰۹۱۵۸۲۵۱۷۱۱ رباط سنگ، دبیرستان کوثر جلگه رخ
۰۵۱۵۵۸۲۴۳۷۵ ریوش، خيابان معلم، نرسیده به میدان معلم، دبیرستان فاطمه الزهرا کوهسرخ
۰۵۱۴۵۶۲۳۲۷۸ میدان آموزش و پرورش، بلوار هلالی، هنرستان بنت الهدی جغتای
۰۵۱۴۵۲۲۳۷۸۰ سلطان اباد، خیابان امام رضا(ع)، اداره آموزش و پرورش خوشاب
۰۵۱۵۳۷۲۵۴۵۷ دولت آباد، خيابان امام رضا ۹ ، دبیرستان نمونه شایستگان زاوه
۰۵۱۵۲۵۲۷۱۱۱-۱۲ خيابان شهید بهشتی، معلم سرا تربت جام
۰۵۱۵۲۲۳۵۰۷۴ خیابان کاشانی، چهارراه فرهنگ، اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه
۰۵۱۵۶۷۲۷۷۰۱ فیض آباد، خيابان شهید بهشتی، اداره آموزش و پرورش مه ولات
۰۵۱۴۳۵۲۲۲۳۷ شهر فیروزه، خيابان کمال‌الملک، اداره آموزش و پرورش شهر فیروزه
۰۹۱۵۳۲۸۰۹۵۲ خيابان فرهنگیان، آموزشگاه شهید دهقان باخرز
۰۵۱۲۴۲۲۲۸۱۱ طرقبه، اداره آموزش و پرورش طرقبه و شاندیز
۰۵۱۵۳۲۳۳۰۸۱ اداره آموزش و پرورش کدکن
۰۵۱۴۶۴۲۳۴۳۶ میدان کشاورز، ابتدای خيابان سینا، خوابگاه شبانه روزی سمانه نوخندان
۰۵۱۲۳۵۲۳۴۰۲ شهر ملک آباد، اداره آموزش و پرورش احمداباد
۰۵۱۴۵۲۲۲۱۰۲ خیابان معلم، مدرسه دخترانه فرزانگان جوین
۰۵۱۵۷۷۲۲۵۶۰ اداره آموزش و پرورش خلیل آباد
۰۵۱۲۳۲۲۴۰۶۰ جاده سرخس، شهرک رضوی، اداره آموزش و پرورش رضویه
۰۵۱۴۲۰۷۳۵۰۰ شهر چکنه، اداره آموزش و پرورش سرولایت
۰۵۱۴۴۷۲۳۳۰۴ مدرسه شهید باهنر ششتمد
۰۵۱۵۲۷۵۳۲۹۰ اداره آموزش و پرورش صالح آباد
۰۵۱۳۸۳۲۵۸۳۳ شهر جدید گلبهار، خيابان بهار، خيابان نسترن، اداره آموزش و پرورش گلبهار

اسکان نوروزی فرهنگیان ۱۳۹۶ | سامانه و زمان ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان ۹۶

مطلب پیشنهادی

مدارک لازم برای تمدید پاسپورت 1396

مدارک لازم برای تمدید پاسپورت ۱۳۹۶ | هزینه تمدید پاسپورت ۹۶

مدارک لازم برای تمدید پاسپورت ۱۳۹۶+ راهنماى دريافت و تمديد گذرنامه مدارک لازم برای تمدید …