خانه / مطالب و دانستنی ها / چهره ها / تاریخ تولد امام خمینی | چه روزی تاریخ تولد امام خمینی است
تاریخ تولد امام خمینی

تاریخ تولد امام خمینی | چه روزی تاریخ تولد امام خمینی است

تاریخ تولد امام خمینی

چه روزی تاریخ تولد امام خمینی است

تاریخ تولد امام خمینی

خلاصه زندگی نامه امام خمینی

تاریخ تولد و خلاصه زندگی نامه امام خمینی رهبر انقلاب اسلام ایران و رهبر شیعیان جهان

تاریخ تولد امام خمینی

۳۰ شهريـور ۱۲۸۱ هجرى شمسى (سالروز ولادت حضرت فاطمه(س)) تاریخ تولد امام خمینی استکه در شهر خميـن از شهرستان استان مركزى ايران متولد شدند.پدر امام  سید مصطفی خمینی که در فاصله سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰ هجری قمری در خمین مرجع امور دینی مردم بود.مادر امام بانو هاجر، نیز از پیشینهٔ مذهبی برخوردار بود. او دختر آیت‌الله میرزا احمد و از نوادگان آیت‌الله خوانساری است.

اغاز مبارزها امام خمینی

با رحلت آیت الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰، مرجعیت مطلق از میان رفت وهیچ یک از مراجع شرایط احراز آن را به تنهایی نداشتند.شاه نیز که اصلاحات مورد نظر امریکا را تا زمان حیات آیت الله بروجردی به تعویق انداخته بود، بلا فاصله پس از رحلت ایشان، با انتصاب علی امینی به نخست وزیری (اردیبهشت ماه ۱۳۴۰) در صدد اجرای آنها برآمد.وی برای آسوده شدن از مخالفت های احتمالی علمای قم علیه اصلاحاتش، در صدد بر آمد تا پایگاه مرجعیت را از قم به نجف اشرف منتقل کند.از این رو پیام تسلیت رحلت آیت الله بروجردی را به آیت الله سید محسن حکیم، مجتهد شیعی عراقی ارسال کرد.

روحانیان مبارز این اقدام شاه را بی اعتنایی به مراجع قم و قدم اول در راه تضعیف روحانیت ایران تلقی کردند.هر چند شاه در چنین هدفی نا کام ماند اما علاقه مند بود تا این مقام در مراجع قم متمرکز نگردد و پراکندگی و تشتت مرجعیت از نگرانی های او بکاهد.در درجه بعد واکنش های متعددی نیز در حوزه علمیه قم در قبال مساله مرجعیت به وقوع پیوست.نگرانی از آینده عامت حوزه سبب شد تا مرحوم بهبهانی بزرگ از تمام عالمانی که در مظان مرجعیت بودند دعوت کند تا در نشست اضطراری درباره سرنوشت حوزه تصمیم مشترکی اتخاذ کنند.از این جلسه به بعد بود که به تدریج امام خمینی در کنار عالمانی هم چون آیات عظام گلپایگانی و نجفی مرعشی مرجعیت تقلید را بر عهده گرفت.

رهبری پیروزی انقلاب اسلامی
اوايل بهمـن ۵۷ خبر تصميم امام خمينى در بازگشت به كشور منتشر شد. هر كـس كه مى شنيد اشك شـوق فرو مـى ريخت. مردم ۱۴ سال انتظار كشيده بـودنـد. اما در عيـن حال مردم و دوستان امام نگـران جان ايشان بـودند چرا كه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامى بر قرار بود. اما امام خمينى تصميـم خويـش را گرفته و طى پيامهايى به مردم ايران گفته بـود مى خـواهد در ايـن روزها سرنـوشت ساز و خطير در كنار مردمـش باشد. دولت بختيار با هماهنگى ژنرال هايزر فـرودگـاههاى كشـور را به روى پـروازهـاى خـارجى بست.
دولت بختيار پـس از چنـد روز تـاب مقـاومت نياورد و ناگزيـر از پذيرفتـن خـواست ملت شـد. سرانجام امام خمينـى بامداد ۱۲ بهمـن ۱۳۵۷ پـس از ۱۴ سال دورى از وطـن وارد كشـور شـد . استقبال بـى سـابقه مـردم ايـران چنـان عظيـم و غيـر قـابل انكـار بــود كه خبرگزاريهاى غربـى نيز ناگزير از اعتراف شـده و مستقبليـن را ۴ تا ۶ ميليون نفر برآورد كردند .

تاریخ تولد امام خمینی چه روزی است

 

مطلب پیشنهادی

نویسنده کتاب سه تفنگ دار

نویسنده کتاب سه تفنگ دار چه کسی است

نویسنده کتاب سه تفنگ دار چه کسی است نویسنده کتاب سه تفنگ دار کیست