خانه / گردشگری / مکان های مناسب برای دیدن خفاش ها
مکان های مناسب برای دیدن خفاش ها
مکان های مناسب برای دیدن خفاش ها

مکان های مناسب برای دیدن خفاش ها

دیدنی ها دنیا بسیار زیاد است و دیدن بعضی از این دیدنی ها خارج از لطف نمی باشد یکی از این دیدنی ها در شهر تگزاس است که زیبای خاص خود را دارد. غار براکن مکان خوش زیستن تابستانه و زمستانی صیفی و شتوی بزرگترین کلونی وطواط ها در آفاق است. از ماه مارس تا اکتبر بیش از ۱۵ هزارهزار خفاش دم ول و مکزیکی در غار براکن ساکن می شوند که در منطقه هیل کانتری (Hill Country) تگزاس تثبیت دارد. از باب نگهداری از این غار در متساوی حومه شهر سن آنتونیو (San Antonio) که به شتاب و كند تعجیل در حال اتساع به سوی این منطقه است، دائره بین المللی محارست از بیواز ها (Bat Conservation International) این غار و ۶۹۷ هکتار از اعیان های اطرافش را معامله تا سالم شود که جوانب شادخواری گذران اصلی بیواز ها دست نخورده پایا می ماند. شب ها، میلیون ها بیواز از غار خارج می شوند تا به شکار حشرات بپردازند و این امکان را به بینندگان می دهند تا یکی از پر تراکم ترین اجتماع پستانداران روی ثروتمندان را سیر کنند. در ادامه در مطلب گردشگری در مورد مکان های مناسب برای دیدن خفاش ها صحبت خواهیم کردیم.

مکان های مناسب برای دیدن خفاش ها

پل معبر کنگره در آستین تگزاس مکان خوش گذرانی بزرگترین کلونی بیواز های بادیه نشین در جهان است. این پل در سال ۱۹۸۰ بازآفرینی شد و شکاف ها و درزهایش مکانی ممتاز برای كاشانه سازی وطواط ها ساختن کرده که سبب شده الوف بیواز به این مکان هنگامه و خلوت بیاورند. در اوان بشر آستین ارتباط به این مسئله واکنش منفی نشان دادند اما جزیل زود متوجه شدند که این ۱٫۵ هزارهزار بیواز با نوشیدن و تناول كردن ۱۰ تا ۲۰ هزاردستان پوند حشره در هر شب، درخصوص این شهر یک نظام سامانه کنترل آفت بلاعوض :صفت بی مزد خلق کرده اند.

روزنامه آستین به نام هوشمند آستین-آمریکایی (Austin-American Statesman) از تاسیس مرکز حراست از شبكور ها در رمز نیمروز جهات شرقی این پل كنف کرد که سبب می شود بازدیدکننده ها جایی حیث تماشای صعود شبانگاه بیواز ها داشته باشند. هر سال بیش از ۱۰۰ شب خوان نفر از باب تماشای تصعید شبكور ها در شب به این مکان سفر می کنند.

مکان های مناسب برای دیدن خفاش ها

۱۷ متد جوراجور شبكور در غارهای کارلزبد سکونت دارند. از فصل بهاران تا پاییز، کلونی ای مبصر بزرگ تر از شب پره های دم آزاد مکزیکی  در غارهای این پارک ساکن می شوند و شب ها راجع به حساب شکار بیرون می آیند. اما تمام این بیواز ها اندر غارها تعیش نمی کنند، فدا از آنها مسكن هایشان را در وسط درختان می سازند و ازجان گذشته بعدی در شکاف های چیز در پارک جایگاه سازی می کنند.

با اینکه شب پره ها با التفات به بساط هوا از ماه آوریل تا اکتبر در این پارک خوش گذرانی می کنند، بلوز بی آستین هوا بخار راجع به حساب تماشای تصعید بیواز ها در غارهای کارلزبد در ماه های جولای و آگوست می باشد، زمانی که بچه شب پره هایی که در اوایل صیف و زمستان به آفاق آمده اند، در پروازهای شباشب به خفاش های بزرگ سال می پیوندند. اگر نمی توانید در حین سر برآوردن برآمدن آفتاب خود را به این مکان برسانید تا صعود شبكور ها را ببینید، سعی کنید صبح زود دانا شوید و به ایدون بیایید تا بازگردانی آنها به غارها را مشاهده کنید، که به همچنین مقیاس خودپسندی برانگیز است.

 

 

مطلب پیشنهادی

فرهنگ و آثار تاریخی کشور تایلند

فرهنگ و آثار تاریخی کشور تایلند

کشور تایلند یکی از کشورهای بسیار زیبا و بسیار دیدنی است، در ده های اخیر …