خانه / اخبار فناوری / اخبار خودرو / متوقف شدن تولید ۲۵ خودرو داخلی
متوقف شدن تولید 25 خودرو داخلی
متوقف شدن تولید 25 خودرو داخلی

متوقف شدن تولید ۲۵ خودرو داخلی

اسفندماه سال نوین بود که اداره ملی استاندارد ایران از نقصان وزن پایگاه استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ هیئت نهج وجد خبر داد و بیان کرد بر قاعده تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و دولت صنعت، كانسار و تجارت، ارتقاء این استانداردها از نظر مقدار و کیفیت مورد بحث موردتوجه طرح شده شده است؛ موضوعی که بر محور مصوبه شورای سیاست‌گذاری سواری با حضرت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس موسسه ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار ملول است. در ادامه در مطلب اخبار خودرو در مورد متوقف شدن تولید ۲۵ خودرو داخلی بیشتر صحبت خواهیم کرد.

پراید

براساس زمان‌بندی صورت‌گرفته، باید تا ابتدای دی‌ماه امسال ۶۱ حالت نمونه و غیراستاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تابستان سال ۱۳۹۷ دو وضع جنبه به ۶۱ مدل آتی ازدیاد می‌شود و در پایان با نقصان شدن ۲۲ وضعیت میزان خودرویی عقبا تا دیماه سال بعدی (۱۳۹۷)، قدر استانداردهای قهراً و اختیاری خودروهای موتور به ۸۵ بعد طبیعت نقصان می‌یابد.

متوقف شدن تولید 25 خودرو داخلی

طبق این پشتكار بروز شد اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال، ۶۱ وضعیت میزان گزینش شده را تعظیم کند، در ازلی حاصل از اجرای مصوبه مربوطه با جایگیری خط تاسیس ذایع می‌شود. ایضاً قرار شد از ابتدای شتا ماه اول تابستان سال آینده، دو حال استاندارد خودرویی آخرت به این ۶۱ وضعیت اضافه شود که به این ترتیب، خودروهای مربوطه در صورت عدم عز ۶۳ وضع جنبه استاندارد مربوطه با اقامت خط ابداع در آن برهه و مطلع زمانی جلوه گر می‌شوند.

لیفان Lefan X60

بنابراین با بدو اجرای استانداردهای مد تازه تأیید نوع خودرو، تشكیل چندی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای قسری مربوطه را پاس کنند عاقبت غایب و از این پس نظارگی تاسیس این خودروها نخواهیم بود تا احداث ۲۵ مدل خودروی سواری و سنگین، با محل به عدم امکان یكسانی آن‌ها با استانداردهای اجباری، ساكن شود.

متوقف شدن تولید 25 خودرو داخلی

که خودروهای سواری MVM 315 سدان، MVM 550، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰، پژو ایران زمین با سواری XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا بسترن B 50F، لیفان ۶۲۰، لیفان X50، لیفان  X60، جک J5، هیوندای i10 و جان نثار از خودروهای سنگین جاده‌ای از این جمله‌اند.

مطلب پیشنهادی

از میزان کیفیت خودروهای ایرانی چقدر می دانید

بر محور این اعلان در امت خودروهای سواری با سطح كریه و نو پایین‌تر از …